top of page

 צילום כנסים / צילום אירועי חברה

צילום כנסים / צילום אירועי חברה - פעילות שאיננה בשגרת העסק שלכם, ימים מיוחדים שבהם אתם משקיעים מאמץ וזמן, פעילויות שחשוב לתעד כדי שיהיה לצוות העובדים מזכרת, שיהיה מה לפרסם שהיה משהו מיוחד אצלכם, צילום כנסים ואירועי חברה זו הוצאה מוכרת ... ושווה כל קליק.  

bottom of page