הסיפור בקובץ וורד בלבד

חשוב מאוד!!

את הטקסט לשלוח בקובץ וורד בלבד, פתוח וניתן לשינוי כדי לבצע תיקונים לטקסט.