הסיפור בקובץ וורד בלבד

חשוב מאוד!!
את הטקסט לשלוח בקובץ וורד בלבד, פתוח וניתן לשינוי כדי לבצע תיקונים לטקסט.